Yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppanit ja verkostot mahdollistavat tehokkaan työskentelyn energiatehokkuuden parantamisessa ja ilmastonmuutoksen torjunnassa. Pilaster on yksi osa valtavaa mahdollisuuksien ketjua, joilla luodaan parenpaa tulevaisuutta.

Innovoidaan yhdessä uusia tulevaisuuden energiaratkaisuja ja kestävän kehityksen malleja. Toimenpiteiden käytäntöön vieminen edellyttää hyvää yhteistyötä poliitikkojen, lainsäätäjien, valvovien viranomaisten, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden kanssa. 

Olemme olleet mukana useissa ilmastonmuutoksen torjuntaan ja energiatehokkuuden parantamiseen liittyvissä hankkeissa:

– VTT:n ja Smart & Clean Säätiön hankkeet ”Renovation Leap”
ja ”Hyvä sisäilma palveluna”

– Helsingin kaupungin Energiarenessanssi

– Turun kaupungin energiakäänne

– Business Finland ”Smart Otaniemi”

– Nordic Smart Building

– Ilmastoviisaat kaupungit

Pilasterin talotekniikkajärjestelmän kehittämistä ovat tukeneet Business Finland, Ely ja Finnvera.

Modulaarinen rakentaminen parantaa uudisrakentamisen tuottavuutta ja mahdollistaa vanhan rakennuskannan kokonaisvaltaisen modernisoinnin. Uudiskohteissa talotekniikan tuominen valmiina moduleina suoraan työmaalle asennettaviksi parantaa laatua ja nopeuttaa työmaavaiheen aikataulua. Peruskorjauksissa modulit mahdollistavat koko talotekniikan uusimisen yhdellä kertaa. Kuten uudisrakentamisessa, työmaavaiheessa modulien asennusaika on lyhyt.

Modulaarisessa rakentamisessa ennakkosuunnittelun merkitys korostuu ja työmaavaihe muuttuu rakentamisesta asentamiseksi – tämä lisää tuottavuutta ja parantaa laatua.

Ennakkosuunnittelussa Pilaster-hanke tarvitsee hyvää suunnittelua ennakkovalmistelusta ja hankesuunnittelusta alkaen. Hankesuunnittelun jälkeen toteutussuunnittelussa korostuvat viranomaisyhteistyö ja hyvät arkkitehtisuunnitelmat julkisivumuutoksista. Talotekninen suunnittelu on Pilaster-järjestelmällä lopulta pieni osa kokonaisuutta, mutta osaamista vaativaa.

Pilaster Oy:n yhteistyökumppanina olet mukana luomassa ennennäkemätöntä uudistusta rakennusalalle. Komponenttien ja järjestelmien osien toimittajana varmistat mukana olon rakennusalan yhdessä kiinnostavimmista kehityshankkeista.

Kestävä kehitys rakentamisessa tukee uudiskohteissa energiatehokkaita ratkaisuja, jolloin myös rakennuksen käyttökustannukset ovat alhaiset. Tällä tulee olemaan tulevaisuudessa merkitystä myös rakennusten arvonkehityksessä. Tämä varmistetaan lisäämällä Pilaster-järjestelmän rinnalle uusimmat energiamuodot aurinkopaneeleista maalämpöön tai optimoimalla nykyinen patteriverkosto ja kaukolämpö toimimaan tehokkaasti.

Vanhan rakennuskannan modernisoinnissa uudet ratkaisut ovat oikeasti merkittäviä, koska Suomessa vanhojen rakennusten osuus kasvihuonekaasupäästöistä on suuri. Modernisoimalla vanhaa rakennuskantaa vähennetään heti päästöjä ja vaikutetaan lisäksi rakennuksen käyttökustannuksiin ja samalla nostetaan rakennusten arvoa.

Aivan juuri on edessä aika, jolloin rakennuksen energiankulutuksella ja elinkaaren hiilijalanjäljellä on merkitystä arvonsäilymiselle. Arvon määrityksessä käyttökustannukset sekä energiankulutus tulevat olemaan merkittävä kriteeri jo lähitulevaisuudessa.

Ilmastotavoitteiden saavuttajien joukossa olet edelläkävijä – tutustu kumppaneihimme!

Ota yhteyttä, liittyäksesi kumppaniksi!

Liity seuraamaan Youtube-kanavaamme!

Yhteistyökumppanit
lisäkerrosrakentaminen

 

Pilaster work together Lamit

Pilaster work together georg fisher

Pilaster work together

Pilaster work together ekocoil

Pilaster work together naps

Pilaster work together stera

schneider simola

Pilaster work together schneider

Pilaster work together rostek

Pilaster work together paroc