Yhteistyössä

Pilaster on mukana innovoimassa uusia tulevaisuuden energiaratkaisuja ja kestävän kehityksen malleja yhteistyössä mm. VTT:n ja Smart & Clean Säätiön Renovation Leap -hankkeessa, VTT:n ja Smart & Clean Säätiön Hyvä sisäilma palveluna -hankkeessa, Helsingin kaupunki Energiarenessanssi -hankkeessa, Turun kaupunki energiakäänne -hankkeessa, Business Finland Smart Otaniemi -hankkeessa, Nordic Smart Building ym. kanssa.

Uutta Pilasterin talotekniikkajärjestelmää tukevat myös Tekes / Business Finland, Ely ja Finnvera.

Modulaarinen rakentaminen parantaa uudisrakentamisen tuottavuutta ja mahdollistaa vanhan rakennuskannan kokonaisvaltaisen modernisoinnin. Uudiskohteissa talotekniikan tuominen valmiina moduleina suoraan työmaalle asennettaviksi parantaa laatua ja nopeuttaa työmaavaiheen aikataulua. Peruskorjauksissa modulit mahdollistavat koko talotekniikan uusimisen yhdellä kertaa ja kuten uudisrakentamisessa, työmaavaiheessa asennusaika on lyhyt ja siisti.

Modulaarisessa rakentamisessa ennakkosuunnittelun merkitys korostuu ja työmaavaihe muuttuu rakentamisesta asentamiseksi – tämä lisää tuottavuutta ja parantaa laatua.

Pilaster Oy:n yhteistyökumppanina olet mukana luomassa ennennäkemätöntä uudistusta rakennusalalle. Kestävä kehitys rakentamisessa tukee uudiskohteissa energiatehokkaita ratkaisuja, jolloin myös rakennuksen käyttökustannukset ovat alhaiset. Tällä tulee olemaan tulevaisuudessa merkitystä myös rakennusten arvonkehityksessä.

Vanhan rakennuskannan modernisoinnissa ratkaisut ovat vielä merkittävimpiä, koska esimerkiksi Suomessa vanhojen rakennusten osuus kasvihuonekaasupäästöistä on suuri. Modernisoimalla vanhaa rakennuskantaa vähennetään heti päästöjä ja vaikutetaan lisäksi rakennuksen käyttökustannuksiin ja samalla nostetaan rakennusten arvoa. Arvon määrityksessä käyttökustannukset sekä energiankulutus tulevat olemaan yksi merkittävä kriteeri tulevaisuudessa.

Ilmastotavoitteiden saavuttajien joukossa olet edelläkävijä!

Pilaster work together naps
Pilaster work together stera
schneider simola
Pilaster work together schneider
Pilaster work together rostek
Pilaster work together paroc
Pilaster work together pelti
Pilaster work together laukamo
Pilaster work together Lamit
Pilaster work together georg fisher
Pilaster work together ekocoil
Pilaster work together

Ota yhteyttä