Suunnittelijat

Suunnittelijat, täältä löydät suunnitteluohjeet ja yksityiskohtaiset detaljit ratkaisuista, joita tarvitset Pilaster-järjestelmän suunnittelussa. Viimeistään hankesuunnitteluvaiheessa selvitetään lähtötiedot ja hankitaan rakennuksen vanhat piirustukset sekä tehdyt kuntotutkimukset tarvittavaa esiselvitystä varten.

Vanhojen piirustusten avulla voidaan laatia luonnokset, miten Pilaster -järjestelmä sopisi kiinteistöön ja mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon. Piirustuksista löytyy myös mahdollisesti tiedot välipohjien rakenteesta. Jos ei löydy, rakenne on selvitettävä rakennetutkimuksilla.

Tehdyt kuntotutkimukset kertovat todellisen tilanteen, mitä kaikkea kiinteistössä on tehtävä ja peruskorjauksen sisältö saadaan vastaamaan omistajan kiinteistölle asettamia tulevaisuuden käyttöikätavoitteita.

Näiden lisäksi kannattaa selvittää kiinteistön nykyinen energiankulutus ja energiankulutukseen vaikuttavat tekijät. Tämä antaa mahdollisuuden tehdä laskelmat Pilaster-järjestelmän tuomasta energiahyödystä. Energiansäästö peruskorjauksien yhteydessä on keskeinen osa vähentää kiinteistön hiilijalanjälkeä tulevan elinkaaren aikana. Samalla myös kiinteistön käyttökustannuksia voidaan laskea ja tuoda hyötyjä omistajalle taloudellisesti.

Käytännössä Pilaster -järjestelmällä toteutettu peruskorjaus on maksettavissa säästyneillä energiakustannuksilla.

Tästä materiaalipankista löydät yksityiskohtaiset suunnitteludetaljit ja objektit sekä asennusohjeet.

Hankesuunnittelu

Hankesuunnittelijalle -paketissa on keskeisiä vaiheita taloyhtiön hallitukselle ennakkoon valmistautumiseen ja varsinaisen hankesuunnitelman laatijalle.

Hankesuunnittelun aikana on hyvä hetki laatia kiinteistöstä DWG-muotoiset piirustukset joko vanhoista piirustuksista tai laserkeilauksella. DWG-kuvat tarvitaan toteutussuunnittelun alkaessa.

Lataa Hankesuunnitteljalle paketti tästä

Suunnittelijat: arkkitehtisuunnittelu

Arkkitehtisuunnittelu on Pilaster-järjestelmän suunnittelussa keskeinen osa, koska Pilaster asennetaan rakennuksen julkisivuun. Ensimmäisessä vaiheessa rakennuksesta laaditaan luonnokset Pilaster-moduleilla. Luonnoksissa arkkitehti voi esittää rakennukselle erilaisia värityksiä ja tarkentaa Pilasterin asennuskohtia. Tässä vaiheessa on myös hyvä hetki käydä rakennusvalvonnan ennakkoneuvottelu.

Lataa GDL-objektit suunnitelmiin täältä. Voit lisätä Pilaster modulit ja kotelot helposti suunnitelmiin luonnosvaiheessa vaihtoehtojen esittämistä varten tai varsinaisiin suunnitelmiin.

GDL-objetit

Suunnittelijat:
rakennesuunnittelu

Rakennesuunnittelun rooli Pilaster -asennuksissa on keskeinen modulien kiinnityskohtien ja läpivientien suunnittelussa. Vanhojen rakennekuvien perusteella selvitään palkkien ja välipohjien tarkka sijainti ja suunnitellaan kiinnitykset ja läpiviennit oikeille paikoille.

Läpivienteihin suunnittellaan tarvittavan talotekniikan reiät ja läpivientien tiistämiseen liittyvät yksityiskohdat. Myös palokatkosuunnittelu liittyy rakennesuunnitteluun ja siihen on saatavuissa ohjeet.

Lataa Pilaster modulien seinäkiinnityksen ja läpivientijärjestelyiden detaljit:

SEINÄKANNAKKEIDEN SUUNNITTELU LÄPIVIENTIEN PORAUKSET LINJAN PORAUKSET KAAVAKE PALOKATKOSUUNNITELMA

Suunnittelijat:
LVI- suunnittelu

LVI-suunnittelussa laaditaan ilmanvaihtoon, vesijohtoihin ja viemäreihin liittyvät suunnitelmat kokonaisuuden mukaan.

LVI-suunnitelmiin sisällytettävät detaljit ja suunnitteluperiaatteet.

LVI-SUUNNITTELUOHJEET PÄIVITETTY VIEMÄRIN KANNAKOINTI OHJE

Suunnittelijat:
sähkösuunnittelu

Sähkö- ja kaapeliverkon suunnitteluperiaatteet, Pilaster AIR -ilmanvaihtokoneen sekä Pilaster automaatioon liittyvät suunnitteluohjeet,

Sähkö

Pilaster asennusohjeet

Moduulien asennusohjeet ja asentamiseen liittyvät yksityiskohdat. Kaikki Pilaster moduuleita asentavat yritykset ja heidän asentajat koulutetaan asennustöihin Pilasterin tehtaalla Liedossa.

ETSIMME URAKOITSIJAKUMPPANEITA KAIKKIALTA SUOMESTA!

Lataa asennusohje tästä alimman hormielementin asennus

Haluatko lisää tietoa tai koulutuksen omalle henkilöstölle – ota yhteyttä, niin järjestämme sen mielellämme !

Ota yhteyttä!

Katso videoita Pilaster
Youtube-kanavalla

Katso lisää kuvia Galleriassa

Suunnittelijat