Talotekniikkaratkaisu kokonaisuutena tai osissa

Pilasterin kehittämällä talotekniikkajärjestelmä sisältää kiinteistöön tilakohtaisesti:

  • käyttövesi-, viemäri- ja lämmitysverkonputket
  • asunto- tai tilakohtaiset ilmanvaihtolaitteet, poistoilmalämpöpumput, poistoilman lämmöntalteenoton
  • sähkö-, data- ja antennijohdot
  • digitalotekniikan järjestelmien ohjaukseen ja raportointiin.

Järjestelmäkokonaisuus suunnitellaan aina kohteen tarpeiden mukaisesti ja siihen sisällytetään ne toiminnot, jotka ovat tarpeen.

Pilaster AIR -moduuli energiaremonttiin

Huoneistokohtaiset Pilaster -poistoilmalämpöpumput hoitavat asuntojen tai tilan lämmityksen ja viilennyksen lisäksi ilmanvaihdon. Sama pumppu hoitaa myös tulo-ja poistoilmanvaihdon.

Poistoilmalämpöpumppu säästää merkittävästi energiaa

Tavallinen ilmanvaihto poistaa rakennuksesta ilmaa, joten samalla aiheutuu väistämättä lämpöhäviöitä. Pilasterin poistoilmalämpöpumpun avulla lämpöä ei päästetä ulos, vaan se siirretään takaisin ilmanvaihtojärjestelmään. Poistoilmalämpöpumppu tuottaa lämmintä tuloilmaa poistoilman energialla. Pilaster AIR tuottaa energiaa 4–5 kertaa sen verran kuin se itse tarvitsee sähköä.

Ilmanvaihtoremontissa sisäilman laatu ratkaisee

Samalla kun poistoilmalämpöpumppu tuo lämmintä tai viileää ilmaa huoneistoon, se poistaa ilmasta ylimääräistä kosteutta, hiilidioksidia ja VOC-yhdisteitä eikä päästä rakenteissa olevia mikrobeja hengitysilmaan.

Pilaster -ilmanvaihtoremontilla saa puhtaan ja suodatetun sisäilman sekä elinkaareltaan terveen ja rakenteiltaan toimivan kiinteistön.

Putkiremontti uudella tavalla

Pilaster -järjestelmässä vanhat putket vaihdetaan täysin uusiin ja viedään huoneistoon käytännöllisintä reittiä. Käyttö- ja lämmitysvesiputket ovat sveitsiläisen Georg Fisherin komposiittiputkia. Modulaarinen rakennustekniikka tuo putkivedot tiloihin linjoittain ja asennustyöt suunnitellaan tahtityöskentelyn mukaisesti vaiheittain.

Asukasviihtyvyys tulee aina huomioida

Hyväkuntoiset kylpyhuoneet voidaan säilyttää, jos se on tilaajan arvion mukaan järkevää. Vesikatkot ovat lyhyitä, koska vanhat järjestelmät ovat käytössä uusien asennuksen ajan. Tämä mahdollistaa sen, että asunnossa voi asua koko remontin ajan.

[Pilaster -moduuli sähköverkko]

SÄHKÖREMONTTI

Sähköt, kuten kaikki muukin tekniikka viedään moduuleissa kiinteistöön, joten purkutöitä ei käytännössä tarvita eikä porraskäytäviin tehdä uusia koteloita. Sähkö-, data- ja antennikaapelit kulkevat muun tekniikan mukana koteloissa huoneistojen katonrajassa.

[Digitalotekniikkaa]

DIGITALOTEKNIIKKA

Digitalotekniikka seuraa, ohjaa, valvoo ja optimoi kiinteistön tekniikkaa tehokkaasti kokonaisuutena. Järjestelmät ja laitteet kommunikoivat keskenään ja optimoivat olosuhteita. Digitalotekniikkaan integroitavien palveluiden määrä on lähes rajaton. Parhaimmillaan tekniikkaan voi yhdistää pörssisähkön hintojen vaihtelun optimoinnin tai sääennusteen mukaisen energiaoptimoinnin. Digitalotekniikan mahdollisuudet ovat avoinna tulevaisuudessa tarjolle tuleville toiminnoille.

[Aurinkoenergiaa]

AURINKOENERGIAN HYÖDYT

Pilaster -järjestelmään voidaan liittää lisäksi aurinkopaneeleja. Normaalisti aurinkosähkön hyödyntäminen on kerrostaloissa haasteellista, koska sitä ei pystytä käyttämään kokonaan omiin tarpeisiin. Pilaster -järjestelmässä aurinkosähköä voidaan käyttää kesällä poistoilmalämpöpumpun viilennystoimintoon ja lämmityskaudella asuntojen lämmittämiseen. Aurinkoenergia on uusiutuvaa ja sen tuotanto on äänetöntä ja saasteetonta.

Muiden lämmitysmuotojen hyödyntäminen

Pilaster -järjestelmän lämmitysratkaisua on mahdollista täydentää aurinkoenergialla, maalämpöjärjestelmällä tai kaukolämpöjärjestelmällä.
Tekniikkan myötä kiinteistössä voidaan luopua kokonaan kaukolämmöstä ja öljylämmityksestä, joita perinteisesti käytetään varsinaisena lämmönlähteenä.
Maalämmöllä pystytään tuottamaan kiinteistön tarvitsema käyttöveden lämmitys ja lisälämpö erittäin kustannustehokkaasti.
Hajautetun lämmitysjärjestelmän hyötyjä ovat vähäinen riippuvuus ulkopuolisista energiantuottajista, edulliset käyttökustannukset ja uusiutuvan energialähteen hyödyntäminen.

käänteentekevä talotekniikka

Pilaster tarjoaa markkinoiden edistyksellisimmän talotekniikkajärjestelmän, johon sisältyvät ratkaisut käänteentekevään putkiremonttiin, merkittävään energiansäästöön, ilmanvaihtoon, huoneistokohtaiseen energiatehokkaaseen lämmitykseen ja viilennykseen, sähköasennuksiin sekä kokonaisuuden etähallintaan ja huoltoon. Pilaster-järjestelmään liitetään yhä useammin aurinkosähkö ja maalämpö.

Pilaster -talotekniikkajärjestelmä on suomalainen, modulaarinen talotekniikan modernisointiratkaisu, joka sopii korjausrakentamiseen sekä lisäkerros- ja uudisrakentamiseen.

Talotekniikka sijaitsee hormielementeissä, jotka asennetaan seiniin rakennuksen ulkopuolelle. Remontti tehdään pääosin rakennuksen ulkopuolella nopealla aikataululla, joten asukkaiden ei ole välttämätöntä muuttaa pois remontin ajaksi. Järjestelmä voidaan asentaa vaiheittain ja sitä voidaan myöhemmin täydentää ja päivittää, kun uusia taloteknisiä ratkaisuja tulee markkinoille. Järjestelmän toimitukseen on mahdollista liittää myös huoltosopimus, jolloin suodattimien vaihdot ja optimoinnit tehdään asiakkaan puolesta.

Mikä sitten tekee Pilaster talotekniikasta edistyksellisen on:

– häiriöttömämpi putkiremontti toteutetaan 60%:sesti rakennuksen ulkopuolella

– huoneistokohtaiset Pilaster -poistoilmalämpöpumput pienentävät yli 70% kiinteistön energiankulutusta ja huomattavasti hiilijalanjälkeä

– Pilaster -poistoilmalämpöpumput tuottavat uusiutuvaa lämmitysenergiaa ja pienentävät merkittävästi fossiilisten polttoaineiden käytön tarvetta

– asuntokohtaisten Pilaster Air ilmanvaihtolaitteiden avulla saadaan huonekohtainen terveellinen ja puhdas sisäilma kaikkiin huoneisiin

– Pilaster -järjestelmän avulla saadaan energiaa säästävä asuntokohtainen lämmitys ja viilennys

– Pilaster -digitalotekniikka sisältää kiinteistökohtaisen etähallinnan, seurannan ja raportoinnin

– digitalotekniikka tarjoaa asukkaalle säätö- ja seurantalaitteet ilmanvaihtoon, lämmitykseen, viilennykseen ja vedenkulutukseen

energiansäästö tulee suurena bonuksena

Taloyhtiön energiansäästö tulee suurena bonuksena Pilasterin myötä – etähallittavilla asuntokohtaisilla Pilaster AIR poistoilmalämpöpumpuilla vähennetään merkittävästi taloyhtiön energiankulutusta. Pilasterin modernit energiaratkaisut alentavat yhtiövastiketta ja pienentävät kiinteistön hiilijalanjälkeä. Järjestelmän käyttämä sähkö voidaan myös tuottaa uusiutuvalla energialla, esim. kiinteistön katolle asennettavien aurinkopaneelien avulla. Aurinkosähköä voidaan hyödyntää erityisen hyvin asuntojen viilennyksessä.

Ennen Pilaster-remonttia lämmityskauden energian kulutus oli 207,0 MWh. Pilaster talotekniikkaremontin jälkeen lämmityskauden energian kulutus on enää 49,0 MWh (esimerkkikohde Asunto Oy Kuulaharjat)