Moduulirakentaminen

Pilaster Oy

Pilaster Oy:n konsepti
on nopea, helppo ja kustannustehokas

Moduulirakentaminen yleistyy rakentamisessa monista syistä. Nopeus, todennettu laatu, lyhyempi ja pienempi asumishaitta ja rakentamisen kustannustehokkuus yleistävät modulaarirakentamisen käyttöä.

Pilasterin kehittämät esivalmistetut moduulit hyödyttävät remonttikohdetta erittäin paljon. Moduulit kootaan tehtaalla valmiiksi ja ne sisältävät monipuolisen talotekniikan. Työmaan työvaiheet vähenevät, mikä näkyy positiivisesti työmaavaiheen tehiokkuudessa, kustannuksissa ja työturvallisuuden parantumisena.

Pilasterin talotekniikkamoduulien avulla voidaan lyhentää remonttien kestoa, pienentää korjaamisen kokonaiskustannuksia sekä tehdä kiinteistöistä elinkaareltaan kestävämpiä, entistä älykkäämpiä ja energiatehokkaampia.

Putkiremonttikohteiden hyöty modulaarisesta talotekniikasta on valtava. Asukkaiden eri tarvitse remontin alta muuttaa pois, kylpyhuoneet voidaan säilyttää ja veden käyttökatkot ovat päivästä kahteen. Putkiremontti toteutetaan myös huomattavasti nopeammin ja remontti voidaan ajoittaa linjoittain, sopimaan kokonaisratkaisuun.
Parasta Pilasterin moduulirakentamisessa on kuitenkin se, että kohdekohtaisesti voi valita vain ne talotekniikkaominasuudet, jotka ovat tarpeen.

Moduulirirakentaminen tuo etuja

Moduulirakentaminen on tunnettu nopeudestaan. Moduulikerrostalo valmistuu keskimäärin puolet nopeammin kuin perinteisellä tavalla rakennettu.

Rakentamisen hyvän laadun takaa laatuvarmistetussa prosessissa ja kuivissa tehdasolosuhteissa valmistetut moduulit.

Lisäksi, modulaarinen rakentamistapa on hyvin taloudellinen tapa rakentaa. Siinä yhdistyy perinteisesti vain teolliseen sarjatuotantoon liitetyt tehokkuusedut ja yksilöllisesti toteutettu, asukaslähtöinen asuntotuotanto. Moduulit sopivat erittäin hyvin myös lisärakentamiseen. Ne ovat taloudellisesti järkevä tapa rakentaa kerrostaloon rakennuksen arvoa nostava lisäkerros.

Pilaster-rakennuksessa kiinteistön tarvitsema käyttöveden lämmitys ja lisälämpö pystytään tuottamaan erittäin kustannustehokkaasti myös maalämmöllä. Hajautetun lämmitysjärjestelmän hyötyjä ovat vähäinen riippuvuus ulkopuolisista energiantuottajista, edulliset käyttökustannukset ja uusiutuvan energialähteen hyödyntäminen.

Rakennuksen hiilijalanjälki on suunnittelussa pyritty pitämään pienenä kiinnittämällä huomiota rakenteiden elinkaaren riskitekijöihin. Märkätilat on tuotu julkisivuun.

Modulaarisissa uudiskohteissa on valmiina esteettömät tilaratkaisut, jotka nostavat kiinteistön vetovoimaa ja markkina-arvoa.

Asukasviihtyvyys lisää kiinteistösijoituksen arvoa. Pilaster-järjestelmä pienentää asuinkiinteistöjen käyttökustannuksia viihtyisyydestä tinkimättä. Huoneistot ovat terveellisiä ja raikkaita sisäilmaltaan. Asuntojen ilmanvaihto ja lämpötila ovat säädettävissä asukkaan omien mieltymysten mukaan. Pilaster mahdollistaa asukkaalle mielihalujen mukaisen kylpyhuoneen.

Ympäristöystävälliset Pilaster-ratkaisut

Pilaster-järjestelmä on energiatehokas ratkaisu, jossa sekä energian tuotanto että kulutus voidaan optimoida.

Kerrostalokäyttöön kehittämämme huoneistokohtaiset poistoilmalämpöpumput säästävät merkittävästi, lasketusti jopa kolmanneksen  energiaa. Lämpö ei ilmanvaihdossa karkaa harakoille, vaan se siirretään takaisin asuntoa lämmittämään.

Pilaster-järjestelmässä aurinkoenergia pystytään hyödyntämään tehokkaasti. Normaalisti aurinkosähkön hyödyntäminen on kerrostaloissa haasteellista, koska sitä ei pystytä käyttämään kokonaan omiin tarpeisiin. Pilaster-kiinteistössä aurinkosähköä voidaan käyttää esimerkiksi kesähelteillä poistoilmalämpöpumpun viilennystoimintoon ja lämmityskaudella asuntojen lämmittämiseen.

Käytämme testattua ja turvallista aurinkosähkötekniikkaa. Aurinkopaneelit valmistetaan korkeimpien laatuvaatimusten mukaisesti Euroopassa ja niille myönnetään 25 vuoden tehotakuu. Aurinkopaneelien toiminnasta on kokemusta myös pohjoisen vaikeissa olosuhteissa.

Ota yhteyttä