Pilaster on moduulirakentamisen pioneeri Suomessa

Moduulirakentaminen ratkaisee rakennusalan tuottavuusongelman ja parantaa laatua. Nopeus, esivalmistus, pienempi asumishaitta ja rakentamisen kustannustehokkuus tukevat modulaarirakentamisen käyttöä.

Pilasterin kehittämät esivalmistetut moduulit hyödyttävät kaikkia remonttikohteen osapuolia. Moduulit rakennetaan ja kootaan tehtaalla valmiiksi. Ne sisältävät kaiken talotekniikan. Työmaalla työvaiheet vähenevät, jolloin tehokkuus ja työturvallisuus parantuvat.

Moduulien avulla voidaan lyhentää remonttien kestoaikaa ja samalla pienentää korjaamisen kokonaiskustannuksia. Kiinteistöjen elinkaaresta saadaan kestävämpi, älykkäämpi ja energiatehokkaampi.

Putkiremonttikohteiden hyöty modulaarisesta talotekniikasta on valtava. Asukkaiden eri tarvitse välttämättä muuttaa remontin alta pois ja kylpyhuoneet voidaan tarvittaessa säilyttää. Vesijohtoverkon ja viemäreiden käyttökatkot ovat lyhyitä, koska vanhoja järjestelmiä käytetään modulien asentamisen ajan. Putkiremontti toteutetaan huomattavasti nopeammin ja tarkka aikataulu suunnitellaan asuntolinjoittain.

Pilasterin moduulirakentamisessa voidaan helposti valita mukaan juuri ne talotekniikan osat, jotka ovat tarpeen uusia nyt ja varaudutaan muiden osien lisäämiseen moduliin myöhemmin.

Suunnittelijoille tarkoitettu materiaalipankki löytyy TÄÄLTÄ.

Kehittämämme huoneisto- tai tilakohtaiset poistoilmalämpöpumput säästävät merkittävästi energiaa.

Pilaster-järjestelmässä aurinkoenergia pystytään hyödyntämään tehokkaasti. Normaalisti aurinkosähkön hyödyntäminen on kerrostaloissa haasteellista, koska sitä ei pystytä käyttämään kokonaan omiin tarpeisiin. Pilaster-järjestelmässä aurinkosähköä voidaan käyttää poistoilmalämpöpumpun viilennystoimintoon tai asuntojen lämmittämiseen tilanteen mukaisesti.

Käytämme testattua ja turvallista aurinkosähkötekniikkaa. Aurinkopaneelit valmistetaan korkeimpien laatuvaatimusten mukaisesti Euroopassa ja niille myönnetään 25 vuoden tehotakuu. Aurinkopaneelien toiminnasta on kokemusta myös pohjoisen vaikeissa olosuhteissa.

Uudiskohteiden suunnittelussa Pilaster-järjestelmän moduulit on mahdollistaa sijoittaa keittiöiden ja märkätilojen läheisyyteen. Lisäksi julkisivussa voidaan huomioida moduulien tilantarve. Kaikki tekniikka on sijoitettuna selkeästi helposti huollettaviin moduleihin, jotka huolletaan ulkokautta asukkaita häiritsemättä.

Pilaster-järjestelmässä ilmanvaihtokanavat ja putket asennetaan koteloon huoneiston katon rajaan.

 

Pilaster-modulit asennetaan rakennuksen ulkopuolelle.

 

Pilaster-modulissa tuodaan talotekniikka lisäkerrokseen.

 

Moduulirakentaminen tuo etuja

Moduulirakentaminen on nopeaa. Uusi moduulikerrostalo valmistuu keskimäärin puolet nopeammin kuin perinteisellä tavalla rakennettu.

Rakentamisen hyvän laadun takaa laatuvarmistetussa prosessissa ja kuivissa tehdasolosuhteissa valmistetut moduulit.

Lisäksi, modulaarinen rakentamistapa on hyvin taloudellinen tapa rakentaa. Siinä yhdistyy perinteisesti vain teolliseen sarjatuotantoon liitetyt tehokkuusedut ja yksilöllisesti toteutettu, asukaslähtöinen asuntotuotanto.

Moduulit sopivat erittäin hyvin lisärakentamiseen. Ne ovat taloudellisesti järkevä tapa rakentaa kerrostaloon rakennuksen arvoa nostava lisäkerros.

Pilaster-rakennuksessa kiinteistön tarvitsema käyttöveden lämmitys ja lisälämpö pystytään tuottamaan erittäin kustannustehokkaasti maalämmöllä. Hajautetun lämmitysjärjestelmän hyötyjä ovat vähäinen riippuvuus ulkopuolisista energiantuottajista, edulliset käyttökustannukset ja uusiutuvan energialähteen hyödyntäminen.

Rakennuksen hiilijalanjälki voidaan jo suunnittelussa pitää pienenä kiinnittämällä huomiota rakenteiden elinkaaren riskitekijöihin. Modulaarisissa uudiskohteissa on valmiina esteettömät tilaratkaisut, jotka nostavat kiinteistön vetovoimaa ja markkina-arvoa.

Asukasviihtyvyys lisää kiinteistösijoituksen arvoa. Pilaster-järjestelmä pienentää asuinkiinteistöjen käyttökustannuksia viihtyisyydestä tinkimättä. Asuntojen ilmanvaihto ja lämpötila ovat säädettävissä asukkaan omien mieltymysten mukaan.

 

Moduulirakentaminen sopii erittäin hyvin uudisrakentamiseen

Uudisrakentaminen mahdollistaa jo suunnitteluvaiheessa kaiken talotekniikan asentamisen helposti huolettaviin Pilaster-moduleihin. Modulit voidaan uudisrakentamisessa suunnitella sijoitettaviksi sellaisiin paikkoihin, joissa ne istuvat parhaaseen mahdolliseen paikkaan niin rakennuksen ulkomuodon kuin asuntojen kylpyhuoneiden ja keittiöiden kannalta.

Pilaster mahdollistaa energiatehokkaiden rakennusten suunnittelun. Näin varmistetaan myös rakennuksen käytönaikaisten kustannusten ja hiilijalanjäljen minimointi. Huolettavuus on Pilaster-moduleilla tulevaisuudessa helppoa, koska asunnoissa ei tarvitse käytännössä käydä laisinkaan huoltotoimissa. Paloturvallisuus varmistuu myös puukerrostaloissa, koska Pilaster-moduli on paloeristetty ja metallirakenteinen.

Pilaster-järjestelmään voidaan liittää kaikki uudiskohteeseen haluttu talotekniikka, dataverkot, aurinkokeräimet ja -paneelit sekä haluttu energiamuoto.

Videolla lisää moduulirakentamisesta: KATSO TÄÄLTÄ.