Linjasaneerauksen / putkiremontin hinta

määräytyy käytännössä jo suunnitteluvaiheessa – itseasiassa jo hankesuunnittelussa

Linjasaneeraus tarkoittaa lähtökohtaisesti perinteistä putkiremonttia, jossa uusitaan kiinteistön käyttövesi-, lämmitysvesi- ja viemäriputkien lisäksi märkätilojen vesieristykset, laatoitukset ja vesikalusteet. Perinteisen putkiremontin rinnalle on tullut myös modulaarinen tehokkaampi, nopeampi ja häiriöttömämpi tapa tehdä linjasaneeraus – Pilaster-putkiremontti.

Putkiremonttitarve tulee ajankohtaiseksi viimeistään silloin, kun viemäreissä tai vesijohdoissa huomataan vuotoja tai puutteita. Tästä käynnistyy valmistatuminen tulevaan remonttikokonaisuuteen. 

Linjasaneeraus
Linjasaneeraus mahdollistaa putkistojen asentamisen kattoon. Samaan alaslaskuun saadaan siististi myös oman huoneiston ilmanvaihtokanavat ja haluttaessa uudet valaisimet.

Mikäli putket ovat vielä kohtuullisen hyväkuntoiset, ne on mahdollista korjata sukittamalla. Viemäreiden sukitus on viemärien vaihtamista halvempi tapa silloin, jos kylpyhuoneet ovat hyväkuntoisia ja ne halutaan säilyttää. Yli 10 vuotta vanhoja kylpyhuoneita ei kannata säilyttää, koska vesieristeet ovat todennäköisesti elinkaarensa päässä viimeistään viiden vuoden kuluttua. 

On myös toinen tapa remontoida putkisto, rikkomatta seiniä tai kylpyhuoneita; Pilasterin modulaarinen putkiremontti, mahdollistaa viemärien ja putkien vaihtamisen täysin uusiin putkiin kylpyhuoneiden ja wc tilojen pintoja rikkomatta. Tällöin vältytään myös sukituksen laatuun liittyviltä riskeiltä.

Remontin laajuuden ja tarpeiden suunnittelu tehdään hankesuunnittelussa. Hankesuunnitteluvaiheessa käydään läpi tarvittavat korjaukset sekä taloyhtiön ja asukkaiden toiveet remontin sisällöstä.

Tämän lisäksi selvitetään taloyhtiön modernisointiin, lisärakentamiseen ja energiatehokkuuden parantamiseen liittyvät asiat.

Arkkitehti sekä LVI- ja sähkösuunnittelijat osaavat arvioida omilta erikoisaloiltaan eri vaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia lopputulokseen ja sen kustannuksiin. Kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä ovat erityisesti käytettävät putkireitit, purkutöiden laajuus ja kokonaisuus, mitä kaikkea halutaan saada aikaan. Usein kustannuslaskennasta jätetään huomioimatta asukkaalle tuleva kustannus remontin aikaisesta asumisesta. Tämä kustannus voi olla hyvinkin merkittävä. Pilaster-järjestelmän yksi iso etu on lyhyt remonttiaika asunnoissa, jolloin kustannus väistötiloissa asumisesta jää pieneksi. Usein asukkaat jäävät jopa asumaan koteihinsa Pilaster-remontin ajaksi.

Jos käytetään Pilaster-järjestelmää, purkutyöt ovat paljon vähäisemmät ja putkireitit kulkevat suurimmaksi osaksi moduuleissa. Porraskäytäviin ei tarvitse asentaa talotekniikkaa.

“Osakas, osallistu suunnitteluun – vain niin vaikutat taloyhtiösi tulevaisuuteen”

Linjasaneeraus etenee asuntolinjoittain

Putkiremontti etenee yleensä pystylinja kerrallaan. Se tarkoittaa, että päällekkäisten asuntojen kylpyhuoneet ja keittiöt ovat samaan aikaan remontissa. Perinteisessä putkiremontissa vanhat vesikalusteet ja kylpyhuoneiden pintamateriaalit puretaan. Tarvittaessa puretaan myös putkikuilu, jos on päätetty käyttää olemassa olevaa putkireittiä.

“Pilaster-järjestelmällä kylpyhuoneita tai putkikuiluja ei tarvitse purkaa.

Koska Pilaster remontissa kylpyhuoneita ei ole välttämätöntä purkaa, voidaan taloyhtiökohtaisesti sopia, miten kylpyhuoneiden kanssa toimitaan. Näin osakkaan putkiremonttikustannuksiin voidaan suoraan vaikuttaa.”

Esille tulleiden tarpeiden pohjalta hankekesuunnitelmaan laaditaan  muutama erilainen ehdotus kustannusarvioineen. Erilaiset vaihtoehdot pitää esitellä ja selittää kaikille osakkaille infotilaisuudessa.

Kokonaisuuksista voi lukea lisää Omataloyhtiön sivuilta täältä.

Yhtiökokous tekee ehdotusten pohjalta päätöksen remontin laajuudesta, toteuttamistavasta ja rahoittamisesta.
Päätöksellään yhtiökokous valtuuttaa hallituksen aloittamaan putkiremontin varsinaisen suunnitteluvaiheen ja kilpailuttamaan urakoitsijat.

”Urakoitsijaa valittaessa halvin tarjous ei ole välttämättä edullisin”

Linjasaneerauksen valmisteluun – hankesuunnittelusta suunnitteluun ja edelleen urakan toteuttamiseen – menee helposti kolme vuotta. Siksi taloyhtiöissä hanketta ei ole syytä työntää eteenpäin, kun haluttu toteutusaika on alle viiden vuoden päässä.

Useissa taloyhtiöissä siis juuri nyt!