Linjasaneerauksen / putkiremontin hinta

määräytyy käytännössä jo suunnitteluvaiheessa

Linjasaneeraus tarkoittaa tavallisesti perinteistä putkiremonttia, jossa uusitaan kiinteistön käyttövesi-, lämmitysvesi- ja viemäriputkien lisäksi märkätilojen vesieristykset, laatoitukset ja vesikalusteet. Perinteisen putkiremontin rinnalle on tullut myös modulaarinen tapa tehdä putkiremontti – Pilaster-putkiremontti.

Putkiremonttitarve tulee ajankohtaiseksi, kun viemäreissä huomataan vuotoja tai puutteita. Tästä lähtee ns. ensimmäinen sykäys eteenpäin, eli tarve kuntotutkimukselle. Kuntotutkimus määrittää hyvin pitkälle remontointitarpeen laajuuden.

Kuntotutkimuksessa selvitetään, voidaanko putkien käyttöikää jatkaa  sukittamalla ne sisäpuolelta vai pitääkö putket vaihtaa kokonaan uusiin.

Linjasaneeraus
Linjasaneeraus mahdollistaa viemäreiden asennetamisen alemman kerroksen kattoon. Samaan koteloon saadaan myös oman huoneiston ilmanvaihtokanavat ja vesijohdot.

Jos putket eivät ole vielä syöpyneet, ne on mahdollista korjata sisäpuolelta. Silloin sukitus -remontti on putkien vaihtamista halvempi eikä asunnoissa tarvitse välttämättä rikkoa seiniä – perinteisestä näkökulmasta.

On myös toinen tapa remontoida putkisto kokonaan uudeksi, rikkomatta seiniä tai kylpyhuoneita; Pilasterin modulaarinen putkiremontti, jossa uudet putket tuodaan rakennuksen ulkopuolelta sisään.

Remontin laajuuden ja tarpeiden suunnittelu kannattaa tehdä huolellisesti hankesuunnittelussa. Hankesuunnitteluvaiheessa voidaan käyttää eri alojen ammattilaisia ja asiantuntijoita sekä tehdä vertailuja erilaisista ratkaisuista sekä mahdollisuuksista.

Arkkitehti sekä LVI- ja sähkösuunnittelijat osaavat arvioida eri vaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia lopputulokseen ja sen kustannuksiin. Kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä ovat erityisesti käytettävät putkireitit ja purkutöiden laajuus. Näiden lisäksi tietysti kokonaisuus, mitä kaikkea halutaan saada aikaan.

Jos käytetään Pilaster-järjestelmää, purkutyöt ovat paljon vähäisemmät ja putkireitit kulkevat suurimmaksi osaksi moduuleissa. Myöskään porraskäytäviin ei vedetä tekniikkaa.

Taloyhtiö valitsee vaihtoehdoista itselleen parhaiten sopivan ja palkkaa projektipäällikön hoitamaan putkiremontin remonttiin liittyvät sopimukset ja mahdollisesti myös valvonnan. Projektipäällikkö on taloyhtiön edustajana koko putkiremontin ajan. Suunnittelun kokonaisuudesta ja rakennusluvan hakemisesta vastaa pääsuunnittelija.

” Osakas, osallistu suunnitteluun, voit säästää omissa remonttikustannuksissa”

Linjasaneeraus etenee asuntolinjoittain

Putkiremontti etenee yleensä pystylinja kerrallaan. Se tarkoittaa, että päällekkäisten asuntojen kylpyhuoneet ja keittiöt ovat samaan aikaan remontissa. Perinteisessä putkiremontissa vanhat vesikalusteet ja kylpyhuoneiden pintamateriaalit puretaan. Tarvittaessa puretaan myös putkikuilu, jos on päätetty käyttää olemassa olevaa putkireittiä. Pilaster-järjestelmällä kylpyhuoneita tai putkikuiluja ei tarvitse purkaa.

Koska Pilasterin remonttimallissa kylpyhuoneita ei ole välttämätöntä purkaa, voi taloyhtiökohtaisesti saada sovittua oman osakkeensa remonttikustannuksen esimerkiksi siitä riippuen puretaanko kylpyhuone, vai ei.

Esille tulleiden remonttitarpeiden pohjalta isännöitsijä, pääsuunnittelija ja projektipäällikkö tekevät muutaman erilaisen korjaussuunnitelmaehdotuksen kustannusarvioineen. Erilaiset vaihtoehdot pitää esitellä ja selittää kaikille osakkaille ajoissa. Kokonaisuuksista voi lukea lisää Omataloyhtiön sivuilta täältä.

Yhtiökokous tekee ehdotusten pohjalta päätöksen remontin laajuudesta, toteuttamistavasta ja rahoittamisesta.
Päätöksellään yhtiökokous valtuuttaa hallituksen aloittamaan putkiremontin varsinaisen suunnitteluvaiheen ja kilpailuttamaan urakoitsijat.

”Urakoitsijaa valittaessa halvin tarjous ei ole välttämättä edullisin”

Hyväksytyn urakkatarjouksen perusteella tehdään lopullinen rahoituspäätös.
Urakoitsijan valinnan jälkeen suunnitelmia tarkennetaan ja laaditaan urakkasopimus.

Sopimukseen kirjataan aikataulu, urakan sisöltä sekä maksuperusteet.