Linjasaneerauksen / putkiremontin hinta

määräytyy usein jo suunnitteluvaiheessa

Linjasaneeraus tarkoittaa tavallisesti perinteistä putkiremonttia, jossa uusitaan kiinteistön käyttövesi-, lämmitysvesi- ja viemäriputkien lisäksi märkätilojen vesieristykset, laatoitukset ja vesikalusteet. Perinteisen putkiremontin rinnalle on tullut myös modulaarinen tapa tehdä putkiremontti – Pilaster-putkiremontti.

Putkiremonttitarve tulee ajankohtaiseksi, kun viemäristössä huomataan vuotoja tai puutteita. Tästä lähtee ns. ensimmäinen sykäys eteenpäin, eli tarve kuntotutkimukselle. Kuntotutkimus määrittää hyvinkin pitkälle remontointitarpeen laajuuden.

Kuntotutkimuksessa selvitetään, voidaanko putkien käyttöikää jatkaa (maksimissaan 20 vuotta) sukittamalla ne sisäpuolelta vai pitääkö putket vaihtaa kokonaan uusiin.

Jos putket eivät ole vielä syöpyneet, ne on mahdollista korjata sisäpuolelta. Silloin sukittamis-remontti on putkien vaihtamista halvempi eikä asunnoissa tarvitse välttämättä rikkoa seiniä – Perinteisestä näkökulmasta. On myös toinen tapa remontoida putkisto kokonaan uudeksi, rikkomatta seiniä tai kylpyhuoneita; Pilasterin modulaarinen putkiremontti, jossa uudet putket tuodaan rakennuksen ulkopuolelta sisään.

Remontin laajuuden ja tarpeiden suunnittelu kannattaa tehdä huolellisesti. Käyttää eri alojen ammattilaisia ja asiantuntijoita sekä tehdä vertailuja. Tässäkin vaiheessa säästäminen usein kostautuu viimeistään rakentamisvaiheen lisätöissä, joka nostaa kokonaishintaa huomattavasti.

Korjausrakentamiseen perehtyneet arkkitehti ja LVI-suunnittelija osaavat arvioida eri vaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia lopputulokseen ja sen kustannuksiin. Kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä ovat erityisesti käytettävät putkireitit ja purkutöiden laajuus. 

Jos käytetään Pilaster-järjestelmää, purkutyöt ovat paljon vähäisemmät ja putkireitit kulkevat suurimmaksi osaksi moduuleissa. Myöskään porraskäytäviin ei vedetä tekniikkaa.

Taloyhtiö valitsee vaihtoehdoista itselleen parhaiten sopivan ja palkkaa projektipäällikkö hoitamaan putkiremontin valvonnan ja yleiset remonttiin liittyvät asiantuntijatehtävät. Projektipäällikkö on taloyhtiön edustaja putkiremontin aikana. On myös hyvä palkata pääsuunnittelija, joka vastaa suunnittelun kokonaisuudesta ja sen laadusta sekä huolehtii, että eri suunnitelmat muodostavat kokonaisuuden.

 

” Osakas, osallistu suunnitteluun, voit säästää omissa remonttikustannuksissa”

Asukkaan hyöty pilaster-putkiremontissa

Nopeampi putkiremontti

Putkiremontti etenee yleensä pystylinja kerrallaan. Se tarkoittaa, että päällekkäisten asuntojen kylpyhuoneet ja keittiöt ovat samaan aikaan remontissa. Perinteisessä putkiremontissa vanhat vesikalusteet ja kylpyhuoneiden pintamateriaalit puretaan. Tarvittaessa puretaan myös putkikuilu, jos on päätetty käyttää olemassa olevaa putkireittiä. Pilaster-järjestelmällä kylpyhuoneita tai putkikuiluja ei tarvitse purkaa.

Koska Pilasterin remonttimallissa kylpyhuoneita ei ole välttämätöntä purkaa, voi taloyhtiökohtaisesti saada sovittua oman osakkeensa remonttikustannuksen esimerkiksi siitä riippuen puretaanko kylpyhuone, vai ei.
Esille tulleiden remonttitarpeiden pohjalta isännöitsijä, pääsuunnittelija ja projektipäällikkö tekevät muutaman erilaisen korjaussuunnitelmaehdotuksen kustannusarvioineen. Erilaiset vaihtoehdot pitää esitellä ja selittää kaikille osakkaille ajoissa.

Yhtiökokous tekee ehdotusten pohjalta päätöksen remontin laajuudesta, toteuttamistavasta ja rahoittamisesta.
Päätöksellään yhtiökokous valtuuttaa hallituksen aloittamaan putkiremontin varsinaisen suunnitteluvaiheen ja kilpailuttamaan urakoitsijat.

 

”Urakoitsijaa valittaessa halvin tarjous ei ole välttämättä edullisin”

Hyväksytyn urakkatarjouksen perusteella tehdään lopullinen rahoituspäätös.
Urakoitsijan valinnan jälkeen suunnitelmia tarkennetaan edelleen. Urakkasopimukseen kirjataan mm. milloin remontti alkaa ja loppuu sekä miten urakoitsija osoittaa että sopimuksessa määritellyt työt on tehty sovitun laatutason mukaisesti.

katso lisää Pilaster-putkiremontista