Pilaster-ilmanvaihtoremontti takaa puhtaan, terveellisen  ja suodatetun sisäilman. Järjestelmän koneellinen tulo-poistoilmanvaihto sisältää lämmöntalteenoton (LTO), jolloin energiaa säästyy. Lisäksi järjestelmään kuuluu asuntokohtaiset poistoilmalämpöpumput (PILP), joiden avulla tuotetaan edullisesti uusiutuvaa lämmitysenergiaa. Pilasterin PILP:llä voidaan myös viilentää asuntojen tuloilmaa. Normaalisti suurin osa taloyhtiöiden lämmitetystä sisäilmasta puhalletaan ulos ja hukkalämpö jää hyödyntämättä.

Ilmanvaihtoremontin ensisijainen tavoite on varmistaa hyvä sisäilman laatu. Asuntokohtainen Pilaster AIR -poistoilmalämpöpumppu mahdollistaa tämän. Tuloilman ja poistoilman suhde on optimaallinen, jolloin rakenteiden läpi, porrashuoneesta tai naapurihuoneistoista ei kulkeudu huonolaatuista ilmaa huoneistoihin. Vanha ilmanvaihtojärjestelmä tukitaan ja poistetaan käytöstä.Suodatettu tuloilma johdetaan makuuhuoneisiin ja muihin oleskelutiloihin, poisto tapahtuu keittiöstä, wc- ja pesutiloista sekä vaatehuoneista. Puhtaan tuloilman saanti on hallittua ja ilmamäärät voidaan säätää riittäviksi tilan koon mukaan. Asukas voi myös tehostaa ilmanvaihtoa halutessaan huoneistokohtaisesti.

Toinen tavoite on energiankulutuksen lasku. Asunnosta poistettava ilma luovuttaa lämmöntalteenottokennossa lämpöä tuloilmaan. Loppu lämpö poistoilmasta saadaan talteen asuntokohtaisen poistoilmalämpöpumpun avulla. Näin tuotettu lämmitysenergia on uusiutuvaa ja erittäin edullista. Kun lämmin poistoilma saadaan hyödynnettyä asunnon lämmitysenergiana, vähenevät energiakustannukset merkittävästi ja ilmanvaihtoemontti on samalla energiaremontti.

Näiden lisäksi ilmanvaihtoremonttiin liittyy mahdollisuuksia taloyhtiön arvon nostamiseen olosuhteiden parantamisella.

Ilmanvaihtoremontti tuo asuntokohtaiset ilmanvaihtolaitteet,
joissa on lämmitys- ja viilennystoiminnot

Poistoilmalämpöpumppu tuottaa lämmintä tuloilmaa poistoilman energialla. Syksyllä ilmojen viiletessä, ennen kuin patteriverkosto alkaa lämmittämään huoneistoa, asukas voi itse päättää, milloin aloittaa lämmityksen omassa huoneistossaan.

Kesällä ja auringon lämmittäessä huoneistoa, Pilaster-järjestelmässä olevalla poistoilmalämpöpumpulla voidaan viilentää sisäilmaa. Tuloilman mukana jaettu viilennys on miellyttävää ja se leviää koko huoneistoon tehokkaasti.

Kasvihuonemainen kosteus kesähelteellä poistuu asunnoista. Viilennyksen merkittävä mukavuutta lisäävä tekijä on ilman kuivaaminen. Huoneistokohtainen poistoilmalämppöpumppu poistaa ylimääräisen kosteuden tuloilmasta, jolloin kesäaikana olosuhteet asunnossa muuttuvat miellyttäviksi.

Pilasteri-järjestelmän ilmanvaihto voidaan asentaa käytännössä lähes kaikkiin kerros- ja rivitalohin. Lisäksi se on sopiva ratkaisu tilakohtaiseen ilmanvaihtoon myös kouluissa, päiväkodeissa ja toimistorakennuksissa.

Tilakohtaisen ilmanvaihdon ratkaiseva etu on juuri tilakohtaisuus: jokainen Pilaster AIR -poistoilmalämpöpumppu palvelee yhtä tilaa ja on säädettävissä tilan vaatimiin olosuhteisiin. Keskitetyissä yhteiskanavilla toteutetuissa ilmanvaihtojärjestelmissä säädettävyys ja toimivuus on käytännössä aina puutteellinen. 

Ilmanvaihtoremontti parantaa sisäilman laatua

Samalla kun laite tuo lämmintä tai viileää ilmaa huoneistoon, se poistaa ilmasta ylimääräistä kosteutta, hiilidioksidia ja VOC-yhdisteitä. Hallittu tuloilman saanti suodattimien kautta parantaa merkittävästi sisäilman laatua. Likaista tuloilma enää tule huoneistoon naapuriasunnoista, rakenteista tai porraskäytävästä.

Pilaster-ilmanvaihtoremontilla saa puhtaan ja suodatetun sisäilman sekä elinkaareltaan terveen ja rakenteiltaan toimivan kiinteistön. Sisäilman laadulla on merkitystä terveyteen, jaksamiseen ja yöunen laatuun.

ILMANVAIHTOREMONTTI TUO HYÖTYJÄ ASUKKAALLE

Ilmanvaihto saadaan tasapainotettua tarkasti asuntokohtaisesti.

Hiilidioksidin, kosteuden ja paine-erojen automaattisäädöt.

Säätö- ja seurantalaitteet ilmanvaihtoon, lämmitykseen, viilennykseen
ja vedenkulutukseen.

TERVEYSVAIKUTUKSET

Vaaralliset virukset tai bakteerit eivät kulkeudu porrashuoneista tai yhteiskanvien kautta asuntoihin.

Rakenteissa olevat mikrobit eivät päädy huoneistojen sisäilmaan.

Suodatettu, puhdas sisäilma edistää terveyttä ja parantaa unen laatua.

Hajut ja äänet eivät kulkeudu asunnosta toiseen.

Ikkunoiden vetoa aiheuttavat rakoventtiilit poistetaan käytöstä

HYÖDYT KIINTEISTÖLLE

Pilaster ilmanvaihto pitää talon rakenteet terveinä ja kestävämpinä.

Pilaster-järjestelmässä on automaatiotekniikkaa, joka mm. tulipalon sattuessa pysäyttää ilmanvaihdon palon leviämisen estämiseksi.

Digitalotekniikka hälyttää myös vedenkulutuksen lisääntymisestä ja näin estää vesivahinkoja.

Katso videoita Youtube-kanavaltamme: Pilaster Youtube-kanava

TEEMME MYÖS SISÄILMAMITTAUKSIA

Haluatko varmistaa ilmanvaihdon toimivuuden taloyhtiössäsi?