Pilaster -ilmanvaihtoremontti takaa puhtaan, terveellisen  ja suodatetun sisäilman. Lisäksi koneellinen ilmanvaihto mahdollistaa lämmöntalteenoton ja saadaan näin tuottamaan energiaa. Suurin osa taloyhtiöiden lämmitetystä sisäilmasta puhalletaan ulos ja lämpö jää tällöin hyödyntämättä.

Ilmanvaihtoremontin ensisijainen tavoite on varmistaa sisäilman laatu. Tämä on mahdollista, koska tuloilman saanti on hallittua ja ilmamäärät voidaan säätää vähintään tilan koon mukaan, mutta lisäksi digitalotekniikan avulla myös tilanteen mukaan.

Toinen tavoite on energiankulutuksen lasku. Kun lämmin poistoilma saadaan hyödynnettyä energiana, vähenevät energiakustannukset merkittävästi ja ilmanvaihtoemontti on samalla energiaremontti.

Näiden lisäksi ilmanvaihtoremonttiin liittyy mahdollisuuksia taloyhtiön arvon nostamiseen olosuhteiden parantamisella.

Ilmanvaihtoremontti tuo asuntokohtaiset ilmanvaihtolaitteet,
joissa on lämmitys- ja viilennystoiminnot

Poistoilmalämpöpumppu tuottaa lämmintä tuloilmaa poistoilman energialla. Syksyllä ilmojen viiletessä, ennen kuin patteriverkosto alkaa lämmittämään huoneistoa, asukas voi itse päättää, milloin aloittaa lämmityksen omassa huoneistossaan.

Kesällä ja auringon lämmittäessä huoneistoa, Pilaster -järjestelmässä olevalla poistoilmalämpöpumpulla voidaan viilentää sisäilmaa. Tuloilman mukana jaettu viilennys on miellyttävää ja se leviää koko huoneistoon tehokkaasti.

Viilennyksen merkittävä mukavuutta lisäävä tekijä on ilman kuivaaminen eli poistoilmalämppöpumppu myös kuivattaa ilmaa, jolloin kesäaikana olosuhteet asunnossa muuttuvat mukavammiksi.

Pilaster AIR ilmanvaihto voidaan asentaa käytännössä lähes kaikkiin kerros- ja rivitalohin. Lisäksi se on sopiva ratkaisu tilakohtaiseen ilmanvaihtoon myös kouluissa ja toimistorakennuksissa.

Tilakohtaisen ilmanvaihdon ratkaiseva etu on juuri tilakohtaisuus: jokainen Pilaster AIR ilmanvaihtokone palvelee yhtä tilaa ja on säädettävissä tilan vaatimiin olosuhteisiin. Yhteiskanavilla toteutetuissa ilmanvaihtojöärjestelmissä säädettävyys ja toimivuus on käytännössä aina kompromissi kokonaisuuden ja yhden tilan välillä.

Ilmanvaihtoremontti parantaa sisäilman laatua

Samalla kun laite tuo lämmintä tai viileää ilmaa huoneistoon, se poistaa ilmasta ylimääräistä kosteutta, hiilidioksidia ja VOC-yhdisteitä. Hallittu tuloilman saanti suodattimien kautta parantaa merkittävästi sisäilman laatua eikä tuloilma enää tule huoneistoon ilmavuodoista, rakenteista tai porraskäytävästä.

Pilaster -ilmanvaihtoremontilla saa puhtaan ja suodatetun sisäilman sekä elinkaareltaan terveen ja rakenteiltaan toimivan kiinteistön. Sisäilman laadulla on merkitystä hyvinvointiin, jaksamiseen ja yöunen laatuun.

 

 

 

ILMANVAIHTOREMONTTI TUO HYÖTYJÄ ASUKKAALLE

Ilmanvaihto saadaan tasapainotettua tarkasti asuntokohtaisesti.

Hiilidioksidin, kosteuden ja paine-erojen automaattisäädöt.

Säätö- ja seurantalaitteet ilmanvaihtoon, lämmitykseen, viilennykseen
ja vedenkulutukseen.

 

TERVEYSVAIKUTUKSET

Rakenteissa olevat mikrobit eivät päädy hengitysilmaan.

Suodatettu, puhdas sisäilma edistää terveyttä.

Hajut ja äänet eivät kulkeudu asunnosta toiseen.

 

HYÖDYT KIINTEISTÖLLE

Pilaster ilmanvaihto pitää talon rakenteet terveinä ja kestävämpinä.

Pilaster-järjestelmässä on automaatiotekniikkaa, joka mm. tulipalon sattuessa lukitsee ilmanvaihdon palon leviämisen estämiseksi.

Digitalotekniikka hälyttää myös vedenkulutuksen lisääntymisestä ja näin estää vesivahinkoja.

Katso videoita Youtube-kanavaltamme: Pilaster Youtube-kanava

 

TEEMME MYÖS SISÄILMAMITTAUKSIA

Haluatko varmistaa ilmanvaihdon toimivuuden taloyhtiössäsi?

Ilmanvaihtoremontti