Asuntokohtaisissa ilmanvaihtolaitteissa on lämmitys- ja viilennystoiminnot

Poistoilmalämpöpumppu tuottaa lämmintä tuloilmaa poistoilman energialla. Esimerkiksi syksyllä ilmojen viiletessä asukas voi itse päättää, milloin aloittaa lämmityksen. Hellesäällä poistoilmalämpöpumpulla voidaan viilentää sisäilmaa. Tuloilman mukana jaettu viilennys on miellyttävää ja se leviää koko huoneistoon tehokkaasti.

Sisäilman laadusta ei pidä tinkiä

Samalla kun laite tuo lämmintä tai viileää ilmaa huoneistoon, se poistaa ilmasta ylimääräistä kosteutta, hiilidioksidia ja VOC-yhdisteitä eikä päästä rakenteissa olevia microbeja hengitysilmaan.

Pilaster-ilmanvaihtoremontilla saa puhtaan ja suodatetun sisäilman sekä elinkaareltaan terveen ja rakenteiltaan toimivan kiinteistön.

Miten saan ilmanvaihtoermontin?

HYÖTY ASUKKAALLE

Ilmanvaihto saadaan tasapainotettua tarkasti asuntokohtaisesti

Hiilidioksidin, kosteuden ja paine-erojen automaattisäädöt

Säätö- ja seurantalaitteet ilmanvaihtoon, lämmitykseen, viilennykseen
ja vedenkulutukseen

TERVEYSVAIKUTUKSET

Rakenteissa olevat mikrobit eivät päädy hengitysilmaan

Suodatettu, puhdas sisäilma edistää terveyttä

Hajut ja äänet eivät kulkeudu asunnosta toiseen

KIINTEISTÖN HYÖDYT

Pilaster ilmanvaihto pitää talon rakenteet terveinä ja kestävämpinä

Pilaster-järjestelmässä on automaatiotekniikkaa, joka mm. tulipalon sattuessa lukitsee ilmanvaihdon palon leviämisen estämiseksi

Tekniikka hälyttää myös vedenkulutuksen lisääntymisestä ja näin estää vesivahinkoja

TEEMME MYÖS SISÄILMAMITTAUKSIA – Ota meihin yhteyttä!

Ota meihin yhteyttä