HUOLTOVAPAUS

Huolehdimme siitä, että asiakkaamme on aina tyytyväinen valitsemansa Pilaster-järjestelmän toimintaan.

Pilaster-järjestelmän toimitukseen kuuluu huoltosopimus. Huoltosopimus takaa, että järjestelmä toimii oikealla tavalla, eli varmistaa asumismukavuuden energiatehokkaasti ja häiriöttömästi. Koulutettu huoltohenkilökuntamme vastaa siitä, että järjestelmämme antaa parhaan mahdollisen hyödyn pitkälle tulevaisuuteen.

Pilaster-moduulien huolto suoritetaan rakennuksen ulkopuolella asukkaita häiritsemättä. Huolto ei vaadi asukkaan läsnäoloa eikä pääsyä sisälle asuntoihin.

Huoltosopimukseen kuuluu teknisten laitteiden sekä niiden kiinnitysten kunnon tarkastus. Esimerkiksi ilmanvaihtokoneen suodattimet vaihdetaan ja lämmöntalteenottokennot puhdistetaan säännöllisesti.

DIGITALOTEKNIIKKA

Kiinteistön keskusyksikkö on hallittavissa etähallintapalvelun avulla. Isännöitsijä ja huoltomies voivat ohjata ja seurata Pilaster-järjestelmään liittyvien laitteiden toimintaa ja veden kulutusta omalta tietokoneeltaan. Myös asunnon lämpötilaa voi säätää etänä alemmas, jos asukas muuttaa ja huoneisto jää hetkeksi tyhjilleen.
Etähallintapalveluun on mahdollista liittää useita kiinteistöjä, jotka voidaan ryhmitellä tarpeen mukaan.
Palveluun on mahdollista luoda useita käyttäjätunnuksia ja määritellä käyttöoikeuksia. Esimerkiksi isännöitsijälle, huoltomiehille, kiinteistöpäälliköille ja muille järjestelmän käyttäjille voidaan luoda erilaiset, heille tarpeelliset näkymät.
Etähallintapalvelun kautta voidaan lukea huoneistokohtaisten vesimittarien lukemat. Käyttövesimittarien luentaa varten ei siis tarvitse käydä sisällä asunnoissa tai edes kiinteistön teknisessä tilassa.
Vesivuoto- ja palohälytykset näkyvät etähallintapalvelussa. Palvelusta voidaan tilata hälytyksiä tekstiviestinä tai sähköpostilla.

Pilaster-järjestelmä sisältää huoneistokohtaista tekniikkaa, jonka toimintaa pystyy ohjaamaan huoneistoista käsin. Ohjaus tehdään huoneistoon asennetun säätölaitteen kautta. Huoneistokohtaisella säätölaitteella asukas pystyy:
Tehostamaan ilmanvaihtoa, säätämään huoneiston lämpötilaa sekä seuraamaan kylmän ja lämpimän käyttöveden kulutusta.

Asukasviihtyvyys ja sisäilma

Toimiva ilmanvaihto edistää terveellistä asumista ja vaikuttaa myös rakennuksen kuntoon.

Asukkaiden kulutustottumukset ja halu seurata kulutusta vaikuttavat eniten siihen, miten energiatalouden ja sisäilman laadun kohentamistoimet onnistuvat. Kulutusta ei voida hallita, elleivät asukkaat, osakkaat ja kiinteistön ylläpidosta vastaavat tahot ole selvillä omista mahdollisuuksistaan vaikuttaa kulutusten pienentämiseen. Pilaster-tekniikan myötä asukkaat pystyvät seuraamaan käyttöveden sekä energian kulutusta omasta säätölaitteestaan ja tarvittaessa vähentämään kulutustaan.

Poistoilmalämpöpumpun avulla lämpö ei karkaa harakoille, vaan se siirretään takaisin hyötykäyttöön asuntoa lämmittämään. Järjestelmässä käytettävien vesiputkien tekniikka on sellainen, että asukkaat saavat kylmän ja kuuman veden nopeammin käyttöönsä. Näin ollen vettä ei tarvitse valuttaa pitkään ja viemäriin menee vähemmän energiaa hukkaan. Sähkön ja veden kulutus mitataan asuntokohtaisesti, joten jokainen asukas maksaa vain omasta kulutuksestaan. Tämä on nykyaikaista, oikeudenmukaista ja kannustaa energiansäästöön.

Pilaster-järjestelmän suunnittelun lähtökohtana on alusta alkaen ollut hyvä sisäilma.

Pilaster-järjestelmällä toteutettuna ilmanvaihto on riittävää ja suoraan ulkoa tuleva, suodatettu ilma on happirikasta ja puhdasta, mikä ehkäisee hiilidioksidipitoisen, allergisoivan, ärsyttävän ja epäpuhtaan hengitysilman rakennuksen käyttäjille aiheuttamia hyvinvointi-ja terveysongelmia.