Pilaster toi 76% pudotuksen
energiankulutukseen

Toteutetussa 44 asunnon kerrostalokohteessa energiankulutus
ennen
oli 207,0 MWh.
Energiankulutus remontin
jälkeen oli 49,0 MWh:iin.

Ilmanvaihdon muuttaminen koneelliseksi tulo-poistoilmanavaihdoksi ja lisäämällä huoneistokohtaiset poistoilmalämpöpumput, voidaan helposti hillitä ilmastonmuutosta ja säästää energiakustannuksissa

Korjausrakentaminen on nopein tapa vähentää asuinrakennusten lämmityspäästöjä. Motiva on tutkinut lämpöpumppuihin siirtyneitä kiinteistöjä ja tutkimuksen mukaan suuri osa näistä kiinteistöistä on pystynyt leikkaamaan hoitovastiketta. Energiaremontti tuo hyötyjä, vaikka samassa yhteydessä voi olla jo tarvetta linjasaneeraukseen ja julkisivuremonttiin. Korjausvelkaan liittyvää kustannuspainetta saadaan vähennettyä energiaremontilla samassa yhteydessä.

Yleisimmät syyt energiaan liittyviin investointeihin olivat energian ja kustannusten säästö sekä kiinteistön jälleenmyyntiarvon kasvattaminen.

Pilaster AIR poistoilmalämpöpumppu on investiointi myös ympäristöön

Poistoilmalämpöpumpumme tuottaa lämmintä tuloilmaa poistoilman energialla, joka jaetaan kiinteistöjen huoneistoihin. Hellesäällä poistoilmalämpöpumpulla voidaan viilentää sisäilmaa. Tuloilman mukana jaettu viilennys on miellyttävää ja samalla laite poistaa ilmasta ylimääräistä kosteutta.

Pilaster AIR tuottaa energiaa 4–5 kertaa sen verran kuin se itse tarvitsee energiaa.

Pilaster-remontilla saatiin 28 asunnon kerrostalokohteessa vuodessa päästösäästöä 34 750 kg CO2/ talo.

ENERGIATEHOKKUUS

Asuntokohtainen poistoilmalämpöpumppu tuottaa lämpöä ja viilennystä edullisesti, hyvällä hyötysuhteella

Energian tuotanto voidaan optimoida asuntokohtaisesti

Pilaster AIR ilmanvaihtolaitteen suodatettu, terveellinen sisäilma vähentää tuuletustarvetta

Asuntokohtaisesti mitattava ja laskutettava energian ja käyttöveden kulutus

ARVONNOUSU

Energiaa säästävä talotekniikka pienentää yhtiövastiketta

Pilaster -tekniikalla vakuutusmaksut laskevat

Tekniikka on helposti huollettavissa ja päivitettävissä

Huoltosopimus varmistaa tekniikan toimivuuden ja taloudellisuuden

Kiinteistösijoituksen arvo sekä vuokratuoton määrä nousee

KUSTANNUSTEHOKKUUS

Standardisoidun tehdasvalmisteisen tuotteen hinta on kiinteä

Tekniikka on laadukasta ja sen asentaminen nopeaa

Rakennusjätettä syntyy hyvin vähän

Tekniikkamme nostaa kiinteistön arvoa

Energiaremontilla kolmannes säästöä lämmityskauden kuluihin

Investointi maksaa itseään takaisin

Pilaster-tekniikan sydämenä toimii merkittävästi energiaa säästävä asuntokohtainen Pilaster AIR poistoilmalämpöpumppu. Pilaster AIR tuottaa lämpöä moninkertaisella hyötysuhteella ja ottaa lämmön talteen passiivisesti. Näin ollen merkittävä lämmönhukka poistuu kokonaan.

PILASTER AIR POISTOILMALÄMPÖPUMPPU vs. ilmalämpöpumppu

1. Pilasterin poistoilmalämpöpumppu poikkeaa tavallisesta ilmalämpöpumpusta siten, että se käyttää lämmönlähteenään asunnon poistoilmaa, joka on lämmintä myös kovilla pakkasilla. 
Ilmalämpöpumppu käyttää lämmönlähteenään ulkoilmaa, josta kovilla pakkasilla on vaikea saada lämpöä talteen ja laitteen hyötysuhde putoaa pakkasilla merkittävästi.
2. Toinen merkittävä ero on se, että Pilasterin poistoilmalämpöpumppu toimii huoneistokohtaisena tulo-poistoilmanvaihtokoneena. Pilaster AIR sisältää asuntokohtaiset ilmanvaihdon suodattimet. Suodatettu, terveellinen tuloilma johdetaan ilmanvaihtokanavia pitkin koko huoneistoon. Näin saavutetaan hyvä ilmanlaatu jokaiseen huoneeseen. 
Tavallinen ilmalämpöpumppu sen sijaan pelkästään kierrättää sisäilmaa. Eli asuntoon tarvitaan erillinen ilmanvaihtolaite. Laitteessa ei myöskään ole kunnollisia ilmansuodattimia.
3. Kolmas ero on, että Pilaster poistoilmalämpöpumpun lämmitys ja viilennys jakautuu asuntoon tasaisesti kaikkiin huoneisiin tuloilman avulla. 
Tavallisessa ilmalämpöpumpussa on yksi sisäyksikkö, joka asennetaan yhteen huoneeseen. Lämmön ja viilennyksen leviäminen koko huoneistoon on ongelma.
4. Pilasterin poistoilmalämpöpumpulla hoidetaan kaikkien asuntojen lämmitys ja viilennys erittäin energiatehokkaasti. Asuntokohtaisten Pilaster poistoilmalämpöpumppujen avulla kiinteistön lämmitysenergiankulutus pienenee mittausten mukaan 76% ja kiinteistön hiilidioksidipäästöt putoavat 90%.
Tavallinen ilmalämpöpumppu asennetaan kerrostalohuoneistoon pelkästään viilennystä varten.

PILASTER AIR POISTOILMALÄMPÖPUMPPU vs. katolle, yhteiskanavaan asennettava poistoilmalämpöpumppu

Pilasterin asuntokohtaiset poistoilmalämpöpumput eroavat myös katolle, yhteiskanavan päähän, asennettavista poistoilmalämpöpumpuista. 
1. Pilasterin poistoilmalämpöpumppujen hyötysuhde on parempi. Lisäksi lämpö otetaan talteen heti asunnon ulkopuolella ja puhalletaan takaisin samaan asuntoon tuloilman avulla. 
Katolle asennettavissa poistoilmalämpöpumpuissa talteen otettu lämpö siirretään ensin nesteeseen, joka pumpataan rakennuksen kellariin, jossa lämpö siirretään lämmitysveteen. Tämän jälkeen lämmitysvesi pumpataan takaisin ylös huoneistojen lämmityspattereihin, jotka sitten lämmittävät asuntojen ilmaa.
2. Katolle asennettavat poistoilmalämpöpumput eivät paranna sisäilman laatua, eivätkä toimi ilmanvaihtokoneina. 
Pilasterin poistoilmalämpöpumppu toimii huoneistokohtaisena tulo-poistoilmanvaihtokoneena. Pilaster AIR sisältää asuntokohtaiset ilmanvaihdon suodattimet. Suodatettu, terveellinen tuloilma johdetaan ilmanvaihtokanavia pitkin koko huoneistoon. Näin saavutetaan hyvä ilmanlaatu jokaiseen huoneeseen.
3. Katolle asennettavat poistoilmalämpöpumput eivät mahdollista asuntojen viilennystä
Pilasterin poistoilmalämpöpumpulla hoidetaan kaikkien asuntojen lämmitys ja viilennys erittäin energiatehokkaasti. Asuntokohtaisten Pilaster poistoilmalämpöpumppujen avulla kiinteistön lämmitysenergiankulutus pienenee mittausten mukaan 76% ja kiinteistön hiilidioksidipäästöt putoavat 90%.
Pilasterin poistoilmalämpöpumput tuottavat uusiutuvaa lämmitysenergiaa jokaiseen huoneistoon tarpeen mukaan. 
Aurinkopaneelien asentamisesta kiinteistöihin tulee kannattavaa. Pilaster-järjestelmällä aurinkosähköstä saadaan kaikki hyöty irti vuoden ympäri. Aurinkosähkö ohjataan poistoilmalämpöpumppujen avulla suoraan huoneistojen lämmitykseen tai viilennykseen.
Kiinteistön tarvitsema käyttöveden lämmitys ja lisälämpöenergia voidaan tuottaa erittäin kustannustehokkaasti pienellä maalämpöjärjestelmällä tai kaukolämpöjärjestelmällä Pilasterin hyötynä on vähäinen tarve ulkopuoliselle energialle, edulliset käyttökustannukset ja pienempi hiilijalanjälki. Pilaster -järjestelmän avulla fossiilisten polttoaineiden käytöstä voidaan luopua kokonaan.

Ota meihin yhteyttä