ENERGIAREMONTTI TALOYHTIÖSSÄ

Energiaremontti voi liittyä kaikkiin taloyhtiöissä tehtäviin peruskorjauksiin: putkiremonttiin, julkisivuremonttiin tai energiamuodon muuttamiseen. Energiaremontti tarkoittaa toimenpiteitä, joissa taloyhtiön käytönaikaista hiilijalanjälkeä vähennetään.

Toimenpiteitä voivat olla:

  • Energianlähteen muuttaminen hiilineutraaliksi
  • Energiankulutuksen pienentäminen
  • Energian tuottaminen taloyhtiössä aurinkoa, tuulta tai hukkalämpöä hyödyntämällä

Mitä energiaremontti taloyhtiössä sisältää, selvitetään hankesuunnittelussa. Lähtökohtana on aina nykyinen energiankulutus ja siihen liittyvä energiankulutuksen vähentämisen mahdollisuudet.

Taloyhtiössä ilmanvaihto hävittää lämmitysenergiasta suurimman osan eli ensimmäisenä kannattaa selvittää ilmanvaihtoon liittyvät vaihtoehdot. Etenkin, jos taloyhtiössä on koneellinen poistoilmanvaihto, energiahukka on merkittävä. Ilmanvaihdosta saadaan poistoilmalämpöpumpuilla lämmitetty sisäilma hyödynnettäväksi energiaksi.

Seuraavaksi kannattaa selvittää nykyinen energiamuoto ja pohtia vaihtoehdot sen korvaamiseksi päästöttömillä energiamuodoilla.

Näiden kahden jälkeen tulevat muut energiankulutukseen vaikuttavat tekijät, joiden osuus taloyhtiön energiahukassa ovat pienemmät. Mahdollisuuksien selvittäminen ja yhdistäminen muihin peruskorjauksiin on tärkeä osa hyvää hankesuunnittelua.

Pilaster-järjestelmän sydämenä toimii merkittävästi energiaa säästävä asuntokohtainen Pilaster AIR -poistoilmalämpöpumppu. Pilaster AIR tuottaa lämpöä moninkertaisella hyötysuhteella ja ottaa lämmön talteen passiivisesti.

Taloyhtiöt voidaan muuttaa myös energiaa tuottaviksi.

”Vuonna 2020 ARA myöntää avustuksia remontteihin, joissa parannetaan kiinteistön energiatehokkuutta. Katso ARA:n avustusten hakuohjeet täältä:

ARA energia-avustuksen hakuohje 2020.

Lisäksi Helsingin rakennusvalvonta antaa alennusta rakennuslupamaksuista, jos rakennuslupa sisältää energiankulusta alentavia ratkaisuja.

Nyt on siis juuri oikea aika tehdä energiaremontti!”

Haluatko tehdä energiaremontin? Ota yhteyttä - kerromme, miten se onnistuu!

Energiaremontti 44 asunnon
kerrostalokohteessa:

energiankulutus
ennen
oli 207,0 MWh.

Energiankulutus remontin
jälkeen oli 49,0 MWh:iin

Energiankulutukseen
saatiin 76 % pudotus
Pilaster
-järjestelmällä.

Energiaremontti Pilasterilla
Pilaster putkiremontti on myös energiaremontti

Energiaremonttiin tehokkaita ratkaisuja ovat koneellinen tulo-poistoilmanvaihto ja huoneistokohtaiset poistoilmalämpöpumput

Korjausrakentaminen on nopein tapa vähentää asuinrakennusten lämmityspäästöjä. Motiva on tutkinut lämpöpumppuihin siirtyneitä kiinteistöjä – suurin osa tutkituista kiinteistöistä on pystynyt leikkaamaan hoitovastiketta. Energiaremontti tuo merkittäviä hyötyjä, vaikka samassa yhteydessä tehdään linjasaneeraus tai julkisivuremontti.

Korjausvelkaan liittyvä kustannuspaine vähenee, kun niiden yhteydessä tehdään energiaremontti.

Tutkimuksen mukaan yleisimmät syyt energiaan liittyviin investointeihin olivat energian ja kustannusten säästö sekä kiinteistön jälleenmyyntiarvon kasvattaminen.

Helppo ja vaikuttava energiaremontti

Poistoilmalämpöpumpumme tuottaa lämmintä tuloilmaa poistoilman energialla, joka jaetaan kiinteistöjen huoneistoihin. Hellesäällä poistoilmalämpöpumpulla voidaan viilentää sisäilmaa. Tuloilman mukana jaettu viilennys on miellyttävää ja samalla laite poistaa ilmasta ylimääräistä kosteutta.

Pilaster AIR tuottaa energiaa 4–5 kertaa sen verran kuin se itse tarvitsee energiaa.

Pilaster-remontilla saatiin 28 asunnon kerrostalokohteessa vuodessa päästösäästöä 34 750 kg CO2/ talo.

ENERGIAREMONTTI
JA
ENERGIATEHOKKUUS

Asuntokohtainen poistoilmalämpöpumppu tuottaa lämpöä ja viilennystä edullisesti, hyvällä hyötysuhteella

Energian tuotanto voidaan optimoida asuntokohtaisesti

Pilaster AIR -ilmanvaihtolaitteen suodatettu, terveellinen sisäilma vähentää tuuletustarvetta

Asuntokohtaisesti mitattava ja laskutettava energian ja käyttöveden kulutus

ENERGIAREMONTTI
JA
ARVONNOUSU

Energiaa säästävä talotekniikka pienentää yhtiövastiketta

Pilaster-tekniikalla vakuutusmaksut laskevat

Tekniikka on helposti huollettavissa ja päivitettävissä

Huoltosopimus varmistaa tekniikan toimivuuden ja taloudellisuuden

Kiinteistösijoituksen arvo sekä vuokratuoton määrä nousee

ENERGIAREMONTTI
JA
KUSTANNUSTEHOKKUUS

Standardisoidun tehdasvalmisteisen tuotteen hinta on kiinteä

Tekniikka on laadukasta ja sen asentaminen nopeaa

Rakennusjätettä syntyy hyvin vähän

Tekniikkamme nostaa kiinteistön arvoa

Energiaremontilla kolmannes säästöä lämmityskauden kuluihin

Investointi maksaa itseään takaisin

PILASTER AIR -POISTOILMALÄMPÖPUMPPU vrt. ilmalämpöpumppu

  1. Pilasterin poistoilmalämpöpumppu poikkeaa tavallisesta ilmalämpöpumpusta siten, että se käyttää lämmönlähteenään asunnon poistoilmaa, joka on lämmintä myös kovilla pakkasilla. Ilmalämpöpumppu käyttää lämmönlähteenään ulkoilmaa, josta kovilla pakkasilla on vaikea saada lämpöä talteen ja laitteen hyötysuhde putoaa pakkasilla merkittävästi.
  2. Toinen merkittävä ero on se, että Pilasterin poistoilmalämpöpumppu toimii huoneistokohtaisena tulo-poistoilmanvaihtokoneena. Pilaster AIR sisältää asuntokohtaiset ilmanvaihdon suodattimet. Suodatettu, terveellinen tuloilma johdetaan ilmanvaihtokanavia pitkin koko huoneistoon. Näin saavutetaan hyvä ilmanlaatu jokaiseen huoneeseen. Tavallinen ilmalämpöpumppu sen sijaan pelkästään kierrättää sisäilmaa. Eli asuntoon tarvitaan erillinen ilmanvaihtolaite. Laitteessa ei myöskään ole kunnollisia ilmansuodattimia.
  3. Kolmas ero on, että Pilaster-poistoilmalämpöpumpun lämmitys ja viilennys jakautuu asuntoon tasaisesti kaikkiin huoneisiin tuloilman avulla. Tavallisessa ilmalämpöpumpussa on yksi sisäyksikkö, joka asennetaan yhteen huoneeseen. Lämmön ja viilennyksen leviäminen koko huoneistoon on ongelma.
  4. Pilasterin poistoilmalämpöpumpulla hoidetaan kaikkien asuntojen lämmitys ja viilennys erittäin energiatehokkaasti. Asuntokohtaisten Pilaster- poistoilmalämpöpumppujen avulla kiinteistön lämmitysenergiankulutus pienenee mittausten mukaan 76% ja kiinteistön hiilidioksidipäästöt putoavat 90%. Tavallinen ilmalämpöpumppu asennetaan kerrostalohuoneistoon pelkästään viilennystä varten.

PILASTER AIR -POISTOILMALÄMPÖPUMPPU vrt. katolle yhteiskanavaan asennettava
poistoilmalämpöpumppu

Pilasterin asuntokohtaiset poistoilmalämpöpumput eroavat myös katolle, yhteiskanavan päähän, asennettavista poistoilmalämpöpumpuista.
  1. Pilasterin poistoilmalämpöpumppujen hyötysuhde on parempi. Lisäksi lämpö otetaan talteen heti asunnon ulkopuolella ja puhalletaan takaisin samaan asuntoon tuloilman avulla. Katolle asennettavissa poistoilmalämpöpumpuissa talteen otettu lämpö siirretään ensin nesteeseen, joka pumpataan rakennuksen kellariin, jossa lämpö siirretään lämmitysveteen. Tämän jälkeen lämmitysvesi pumpataan takaisin ylös huoneistojen lämmityspattereihin, jotka sitten lämmittävät asuntojen ilmaa.
  2. Katolle asennettavat poistoilmalämpöpumput eivät paranna sisäilman laatua, eivätkä toimi ilmanvaihtokoneina. Pilasterin poistoilmalämpöpumppu toimii huoneistokohtaisena tulo-poistoilmanvaihtokoneena. Pilaster AIR sisältää asuntokohtaiset ilmanvaihdon suodattimet. Suodatettu, terveellinen tuloilma johdetaan ilmanvaihtokanavia pitkin koko huoneistoon. Näin saavutetaan hyvä ilmanlaatu jokaiseen huoneeseen.
  3. Katolle asennettavat poistoilmalämpöpumput eivät mahdollista asuntojen viilennystä. Pilasterin poistoilmalämpöpumpulla hoidetaan kaikkien asuntojen lämmitys ja viilennys erittäin energiatehokkaasti. Asuntokohtaisten Pilaster AIR -poistoilmalämpöpumppujen avulla kiinteistön lämmitysenergiankulutus pienenee mittausten mukaan 76% ja kiinteistön hiilidioksidipäästöt putoavat 90%.

PILASTER MAHDOLLISTAA TALOYHTIÖLLE ENRGIATEHOKKAAN
TULEVAISUUDEN JO TÄNÄÄN

Pilasterin poistoilmalämpöpumput tuottavat uusiutuvaa lämmitysenergiaa jokaiseen huoneistoon tarpeen mukaan. 
 
Aurinkopaneelien asentamisesta kiinteistöihin tulee kannattavaa. Pilaster-järjestelmällä aurinkosähköstä saadaan kaikki hyöty irti vuoden ympäri. Aurinkosähkö ohjataan poistoilmalämpöpumppujen avulla suoraan huoneistojen lämmitykseen tai viilennykseen.
 
Kiinteistön tarvitsema käyttöveden lämmitys ja lisälämpöenergia voidaan tuottaa erittäin kustannustehokkaasti pienellä maalämpöjärjestelmällä tai kaukolämpöjärjestelmällä. Pilasterin hyötynä on vähäinen tarve ulkopuoliselle energialle, edulliset käyttökustannukset ja pienempi hiilijalanjälki. Pilaster-järjestelmän avulla fossiilisten polttoaineiden käytöstä voidaan luopua kokonaan.
 
Energiaremontti voidaan yhdistää moniin eri peruskorjauksiin ja on aina monen tekijän summa – lopulta kuitenkin aika yksinkertainen.
Ensin selvitetään taloyhtiön nykytilanne, energiankulutukseen vaikuttavat tekijät, tulossa olevat  peruskorjaukset
– sitten päätetään toteutettavat ratkaisut.