Mukava putkiremontti, josta asukkaat ja osakkeenomistajat hyötyvät

Pilasterin tavoitteena on alusta alkaen ollut asukkaalle mukava remontti ja remontin jälkeen elämisen laadun parantaminen: asukas keskiössä -ajattelu. Toteutuksessa olemme päässeet tavoitteisiimme paremmassa sisäilman laadussa, nopeammassa ja siistimmässä urakkavaiheen läpiviennissä sekä kustannustehokkuudessa. Näin asukkaat ja osakkeenomistajat pääsevät hyötymään peruskorjauksesta ja myös taloyhtiön tasonparannuksista.

Miten juuri uusitun kylpyhuoneen käy?

Usein perinteisessä putkiremontissa kylpyhuoneet, vaikka olisivat lähiaikoina uusittu, puretaan. Näin ei kuitenkaan välttämättä tarvitse olla. Pilaster-tekniikan ansiosta kylpyhuoneet voidaan säilyttää lähes koskemattomina. Tällaisissa tapauksissa kylpyhuoneeseen tulee vain tehdä uudet läpiviennit viemäröintiä varten – tähän on kehitetty oma hyväksytty menetelmä.

Tästä hyötyvät asukkaat ja osakkeenomistajat huoneistokohtaisissa kustannuksissa. Putkiremontin kustannuksen voi jakaa kylpyhuoneiden osalta asuntokohtaisesti. Tämä edellyttää suunnitteluvaiheessa taloyhtiön urakkakokonaisuuden koskevan vain talotekniikkaa ja osakkaat tilaavat kylpyhuoneremontit osakasmuutostöinä. Näin taloyhtiössä voidaan remontoida juuri ne kylpyhuoneet, jotka on tarpeen uusia. Näin remonttikustannuksiin voi tulla huomattava säästö.

Voiko asukkaat asua remontin aikana kotonaan?

Pilaster erottuu muista talotekniikkaa uusivista remonttikokonaisuuksista sen vuoksi, että huoneistossa voi asua koko remontin ajan. Vesikatko yksittäisessä asunnossa on lyhyt – puhutaan päivästä tai parista. Tämä poistaa päällekkäiset asumiskustannukset ja muodostuu jälleen säästöä, josta asukkaat ja osakkeenomistajat hyötyvät.

Pilaster-remontti on lyhyempi kuin muilla kokonaisvaltaisilla tavoilla. Koko kiinteistön remontti kestää keskimäärin noin 7,5 kuukautta ja yksittäisessä asunnossa vain noin 5 viikkoa.

Kylmää – kuumaa – vetoa

Usein korjattavissa kiinteistöissä on osakaskyselyissä, kuntoarvioissa ja tarkastuksissa kirjattu asuntojen kylmyys talvisin, huono sisäilman laatu sekä kuumuus kesäisin. Vedon tunne on useissa kohteissa yleinen ongelma ja pääosa korvausilmasta tulee huoneistoihin postiluukusta ja rakenteiden ilmavuodoista.

Pilaster-ilmanvaihdon avulla jokainen asunto saa oman koneellisen tulo-poistoilmanvaihdon. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisessa asunnossa on erikseen oma ilmanvaihtolaitteisto. Ilmanvaihtojärjestelmästä saa säädettyä lisää lämmintä ilmaa tai viilennystä – oman mielen mukaan.

Asukkaat ja osakkeenomistat saavat hyötyjä

Koko taloyhtiötä koskeva remonttihanke toteutetaan tiivissä yhteistyössä taloyhtiön puheenjohtajan, hallituksen, isännöitsijän ja taloyhtiön valitseman projektipäällikön kanssa. Käytännössä pääosassa ovat aina asukkaat ja osakkeenomistajat, joiden asunnoista on kysymys.

Remonttihankkeen alkuvaiheessa hankesuunnittelun aikana määritellään tavoitteiden mukaiset ratkaisut ja sisällöt. Toteutussuunnittelussa suunnittelijat laativat yksityiskohtaiset suunnitelmat, jotka urakoitsija sitten urakkavaiheessa totetuttaa.

Lopputuloksena on oltava kokonaisuus, joka tuottaa hyötyjä asukkaille ja osakkaille.

Voit lukea lisää putkiremonttihankkeen vaiheista täällä.