•  

Pilaster on talotekniikan uudistamisen edelläkävijä

Pilaster on patentoinut moduulijärjestelmän, jolla koko talotekniikka uudistetaan aivan uudelle tasolle perinteisen käyttövesi-, viemäri- ja sähköverkon saneerauksen sijaan.

Edelläkävijä energiansäästössä ja sisäilman parantamisessa

Pilaster AIR nostaa huomattavasti taloyhtiön energiatehokkuutta ja parantaa sisäilmaa. Energiansäästö perustuu huoneistokohtaiseen poistoilmalämpöpumppuun. Pilaster -järjestelmän asuntokohtaisesti suodatettu tuloilma sekä viilennys ja lämmitys parantavat sisäilman laatua ja asumisviihtyisyyttä merkittävästi. Energiansäästö laskee asukkaan maksamaa yhtiövastiketta ja yhdessä modernin asuntokohtaisen ilmanvaihdon kanssa nostaa asunnon arvoa.

Energiatehokkuuden parantamista tuetaan valtion toimesta ja ARA myöntää hakemuksesta enintään 6000 euron huoneistokohtaisen energia-avustuksen Pilaster-ratkaisulla toteutettavaan parannushankkeeseen. Energiatehokkuuden parantamisen yhteiskunnallisena tavoitteena on pienentää asumisen hiilijalanjälkeä ja vähentää riippuvuutta tuontienergiasta.

Poistoilman lämmöntalteenotto ja lämpöpumppu viisinkertaistavat käytetyn energian hyötysuhteen. Yhden euron energiakululla saadaan viiden euron edestä lämpöenergiaa.

Pilaster on linjastojen uudistamisen edelläkävijä


Pilaster-moduulijärjestelmällä voidaan toteuttaa myös käyttövesi- ja viemärijärjestelmien sekä sähkö- ja datakaapelointijärjestelmien uudistamiset. Moduulit asennetaan kerrostalon ulkoseinään, josta tehdään liitännät huoneiston sisälle. Koska talotekniikan uudistaminen tehdään pääosin rakennuksen ulkopuolelle, lyhenevät rakennus- ja asukkaan väistöaika huomattavasti verrattuna perinteiseen putkiremonttiin.

Pilaster on kokonaistaloudellisesti edullisin

Pilaster-moduulijärjestelmä on asukas- ja ympäristöystävällinen ratkaisu talotekniikan uudistamiseksi, jolla asukas saa aina enemmän vastinetta rahalleen ja joka maksaa itsensä takaisin alentuneina energiakustannuksina.

Missio

Energiatehokas ja terveellinen asuminen

Visio

Pilaster on tunnettu poikkeuksellisesta kyvystään nostaa asuntojen arvoa parantamalla talotekniikan uudistamisen yhteydessä rakennusten energiatehokkuutta ja sisäilmaa.

Strategia

Pilaster tuottaa LVIS -teknologiaa ja -palveluita, jotka yhdistävät talotekniikan uudistamisen ja kiinteistöjen energiatehokkuuden sekä asumismukavuuden parantumisen.

Arvot

Asiakaslähtöisyys

Kuuntelemme asiakasta ja ratkaisumme perustuu aina asiakkaan tarpeisiin.

Luotettavuus

Pidämme lupauksemme. Emme lupaa sellaista, mitä emme pysty toimittamaan.

Vastuullisuus

Toimintamme on aina vastuullista niin yhteiskunnan, ympäristön kuin yksilönkin näkökulmasta.

Tuloksellisuus

Toiminnastamme seuraa myönteisiä tuloksia kaikille viiteryhmillemme.

Arvolupaus

Asiakkaille

Parannamme asumisen olosuhteita ja laskemme asumisen kokonaiskustannuksia sekä nostamme omistuksen arvoa.

Työntekijöille

Tarjoamme mahdollisuuden olla osa vastuullista yhteisöä, joka pyrkii parantamaan asumisolosuhteita sekä vähentämään energian kulutusta ja kasvattamaan asiakkaiden omistusten arvoa.

Yhteistyökumppaneille

Toimimme markkinaehdoin avoimesti ja johdonmukaisesti.

Viranomaisille

Noudatamme viranomaismääräyksiä ja kerromme avoimesti toiminnastamme. Pyrimme edistämään yhteiskunnan tavoitteita ja kommunikoimme rakentavasti.

Omistajille

Pyrimme kasvattamaan omistuksen arvoa ja suhtaudumme omistajaohjaukseen myönteisesti. Kerromme avoimesti toiminnastamme ja olemme avoimia palautteelle.