Omakiinteistö Varsinais-Suomi uutisoi: Putket pihalle – Pilaster

Moduulit ovat yleistyneet korjausremontoinnissa monistakin syistä. Nopeus, laatuvarmuus, pienempi asumishaitta, kustannustehokkuus ym. tekijät yleistävät modulaarisen tekniikan käyttöä.
Myös uudet innovaatiot, energiatehokkuus ja ilmastoasioiden ajankohtaisuus tukevat uusien tekniikoiden käyttöönottoa.

Pilaster Oy on tuonut markkinoille laadukkaista, tehtaalla esituotetuista moduuleista rakentuvan Pilaster-järjestelmän, jolla on mahdollista toteuttaa kuusi remonttia yhdellä kertaa. Järjestelmään voidaan liittää putki-, ilmanvaihto- energia-, sähkö-, pohjaviemäri- ja asumismukavuusremontti. Remontteja yhdistää innovatiivinen, muunneltava, moduuleista rakennuksen ulkopuolelle koottava talotekniikkajärjestelmä, johon kiinteistön uudistettava tekniikka sijoitetaan.
Tämänkaltaiset, resurssitehokkaat, 6. aallon ratkaisut ovat avainasemassa, kun rakennuskannassa arvioidaan olevan korjausvelkaa 30–50 miljardia. Pilaster-järjestelmä on perinteistä rakennussaneerausta merkittävästi nopeampi, taloudellisempi ja rakennuksen käyttäjille vähemmän häiriötä aiheuttava tapa uudistaa kiinteistön talotekniikka vastaamaan tämän päivän tarpeita.

Pilasterin kehittämät esivalmistetut moduulit hyödyttävät mm.putkiremonttikohdetta vahvasti. Moduulit ovat koottu tehtaalla valmiiksi ja ne sisältävät monipuolisen talotekniikan. Näin työmaan työvaiheet vähenevät, mikä näkyy positiivisesti kustannuksissa ja myös työturvallisuus paranee. Pilasterin talotekniikkamoduulien avulla voidaan lyhentää remonttien kestoa, pienentää korjaamisen kustannuksia sekä tehdä kiinteistöistä elinkaareltaan kestävämpiä, entistä älykkäämpiä ja energiatehokkaampia.

Lue artikkeli osoitteessa: https://issuu.com/mediapotentiaoy/docs/omk_varsinaissuomi/10