HS vertaili nopeita putkiremontti­menetelmiä – urakoitsijat lupaavat valmista jopa runsaassa viikossa

Pilaster-menetelmä nopeuttaa ja helpottaa putkiremonttia
Korjausrakentamisen haasteena on tällä hetkellä se, ettei osata tai uskalleta hyödyntää uusia alalle tulleita tekniikoita.
Moduulit ovat yleistyneet korjausremontoinnissa monistakin syistä. Nopeus, laatuvarmuus, pienempi asumishaitta, kustannustehokkuus ym. tekijät yleistävät modulaarisen tekniikan käyttöä.
Myös uudet innovaatiot, energiatehokkuus ja ilmastoasioiden ajankohtaisuus tukevat uusien tekniikoiden käyttöönottoa.
Pilasterin kehittämät esivalmistetut moduulit hyödyttävät putkiremonttikohdetta vahvasti. Moduulit ovat koottu tehtaalla valmiiksi ja ne sisältävät monipuolisen talotekniikan.  Näin työmaan työvaiheet vähenevät, mikä näkyy positiivisesti kustannuksissa ja myös työturvallisuus paranee. Pilasterin talotekniikkamoduulien avulla voidaan lyhentää remonttien kestoa, pienentää korjaamisen kustannuksia sekä tehdä kiinteistöistä elinkaareltaan kestävämpiä, entistä älykkäämpiä ja energiatehokkaampia.
Korjausrakentamisen tarvitsema laatuloikka, tuottavuusloikka ja energiatehokkuus kohtaavat kaikki samassa ”Pilaster-paketissa”. Pilasterin modulaarisella talotekniikalla tuotetaan nopeita, toistettavia ja integroituja korjausrakentamisen ratkaisuja.
Pilaster-talotekniikka sijaitsee moduuleissa, jotka asennetaan seiniin rakennuksen ulkopuolelle. Koska 60 % remontista tehdään rakennuksen ulkopuolella, säästöä työmaakustannuksiin syntyy nopeammasta läpimenoajasta ja lisätöiden pienentymisestä.
Pilaster-talotekniikkamoduulit sisältävät: käyttövesiputket, viemäriputket, lämmitysvesiputket, asuntokohtaiset ilmanvaihtolaitteet, tehokkaat asuntokohtaiset ilmanvaihdon suodattimet, huoneistokohtaiset poistoilmalämpöpumput (lämmitykseen ja viilennykseen), poistoilman lämmöntalteenoton (hyötykäytetään lämmitykseen), sähkö-, data- ja antennijohdot, aurinkoenergian tehokkaan hyödyntämismahdollisuuden ja digitalotekniikan.
Lue alkuperäinen artikkeli aiheesta: https://www.hs.fi/koti/art-2000002869158.html